KOMUNIKAT
Szanowni Klienci,

Dwustopniowe logowanie do systemu eBankNet.
Od dnia 14.09.2019r. zostanie włączone dwustopniowe logowanie do systemu eBankNet. Po podaniu prawidłowego loginu i hasła pojawi się pole wyślij SMS. Należy wysłać SMS a następnie prawidłowo wpisać otrzymany kod. Po wykonaniu wszystkich czynności następuje dostęp do konta.

Informujemy, że od 06.08.2019r. uruchomiona została autoryzacja zmiany hasła za pomocą hasła SMS lub karty zdrapki.

Bank Spółdzielczy w Wolbromiu uprzejmie informuje, iż wkrótce nie będzie możliwa autoryzacja transakcji za pomocą listy haseł jednorazowych/kart haseł, tzw. karty zdrapki. Zmiana ta wymuszona została nowymi regulacjami prawnymi zawartymi w "Ustawie z dnia 10.05.2018 r. o zmianie Ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2018 r. poz. 1075)." Jeżeli do autoryzacji transakcji wykorzystują Państwo jeszcze aktualnie listy haseł jednorazowych/kart haseł, tzw. karty zdrapki prosimy o dokonanie zmiany sposobu autoryzacji transakcji na autoryzację poprzez system SMS. Od dnia 05.05.2019r. Bank zaprzestanie wydawania nowych list haseł jednorazowych/kart haseł, tzw. kart zdrapek a autoryzacje dokonywane przy ich użyciu możliwe będą do czasu wyczerpania haseł na już posiadanych listach haseł jednorazowych/kart haseł, tzw. kart zdrapek nie dłużej jednak niż do końca sierpnia 2019r. . Ponieważ od 01 września 2019r. zostanie wyłączona autoryzacja kartą zdrapką w tym systemie dlatego do tego czasu należy zmienić formę autoryzacji na autoryzację poprzez system SMS. W celu dokonania zmiany sposobu autoryzacji konieczne jest przybycie przez osoby uprawnione do placówek Banku wraz z ważnym dokumentem tożsamości (lista placówek: www.bs-wolbrom.pl ).
Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
KOMUNIKAT
Szanowni Klienci,
W związku z nasilającymi się przypadkami internetowych ataków hakerskich na komputery domowe oraz firmowe. Polegających na kierowaniu na fałszywe strony lub instalowaniu złośliwego oprogramowania, umożliwiającego wyłudzanie danych do logowania do bankowości internetowej, lub podmieniającego numery rachunków bankowych i kwoty przelewów, informujemy o konieczności zachowania szczególnej ostrożności wobec wiadomości e-mail przesyłanych od nieznanych nadawców, zawierających załączniki lub prośbę o skorzystanie z przesłanego linku. Nie należy odpowiadać na tego rodzaju wiadomości, a także nie należy otwierać zawartych w nich linków lub załączników. Jednocześnie prosimy o weryfikację numerów rachunków bankowych oraz kwot realizowanych transakcji w momencie zatwierdzania hasłem jednorazowym, a także po ich zatwierdzeniu w zakładce ‘Oczekujące’ lub w zakładce ‘Historia operacji’. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości prosimy o pilny kontakt pod numerami 32 647 20 60 w39 lub w23. Przypominamy również o dbałości o oprogramowanie zainstalowane na komputerach domowych oraz firmowych (legalność oprogramowania, bieżąca aktualizacja systemu operacyjnego oraz aplikacji, ochrona antywirusowa z aktualną bazą wirusów itp.).